Hỗ trợ khách hàng

 Danh bạ cảng Tân Cảng - Hiệp Phước

Cập nhật
29/12/2017
STTHọ tênChức danhĐTDĐĐT nội bộFAXEmail
Hotline0963 738 74820533780 0926terminal.tchp@saigonnewport.com.vn
0932 6789 89  
       
I. Phòng Điều độ   
1Vi Hoàng AnhTrưởng phòng0904 044 0442059 anhvh@saigonnewport.com.vn
2Trần Thị Xuân ThuPhó Phòng0908 507 7662060 thuttx@saigonnewport.com.vn
3Lê Văn Quyền0933 857 7581938 quyenlv@saigonnewport.com.vn
4Bố trí cầu bến    berthing.tchp@saigonnewport.com.vn
5Đội Kế hoạch-Điều hành 0963 738 74820533780 0926operation.tchp@saigonnewport.com.vn
6Hà Huy HoàngĐội phó0913 221 979terminal.tchp@saigonnewport.com.vn
7Lê Trần Đăng Ngọc0902 890 189
8Phạm Thanh Liêm0902 070 475
9Bùi Mạnh Thắng0977 507 175
10Planner 0917 563 5732061planner.tchp@saigonnewport.com.vn
11KH-ĐH Tàu/ Bãi  2062 
12Đội ĐĐ hiện trường 0901 323 259   
13Bùi Văn TiếnĐội trưởng0949 800 024  tienbv@saigonnewport.com.vn
14Uông Trung KiênĐội phó0943 066 677  ops.tchp@saigonnewport.com.vn
15Trần Quang Hưng0974 117 501  
16Nguyễn Thanh Tâm0971 013 368  
17Điều độ bãi (VP2)  2076  
18Nguyễn Văn DươngM & R0962 212 3072074 mnr.tchp@saigonnewport.com.vn
19Điều độ Tàu (VP1)  2058  
20Cổng  2054 gate.tchp@saigonnewport.com.vn
II. Phòng Kỹ thuật-Cơ giới6275 06562013  
1Nguyễn Đình TấnTrưởng phòng0968 628 8392014 tannd@saigonnewport.com.vn
2Phạm Vương PhúPhó Phòng0988 275 934  phupv@saigonnewport.com.vn
III. Phòng Kinh doanh3780 12522024/ 2027  
1Phạm Ngọc TuấnTrưởng Phòng0909 944 7062023 tuanpn@saigonnewport.com.vn
2Nguyễn Thị Thúy HằngPhó Phòng0968 669 9992025 hangntt1@saigonnewport.com.vn
3Đội Thương vụ  2056 phct.tchp@saigonnewport.com.vn
4Quản lý tổng hợp  2057 doc.tchp@saigonnewport.com.vn
   dcsl.tchp@saigonnewport.com.vn
5Mai Thị Xuân HươngĐội Phó0912 604 9262026 huongmtx@saigonnewport.com.vn
6Nguyễn Thị Thùy TrangĐội Phó0988 539 8992055 trangntt2@saigonnewport.com.vn
7Nguyễn Thị Khánh ChiĐội Phó0906 939 200 chintk@saigonnewport.com.vn
8Thanh lý Hải quan  2056 tlhq.tchp@saigonnewport.com.vn
9Sales    sales.tchp@saigonnewport.com.vn
VI. Phòng Tài chính   
1Trần Thị LanTrưởng phòng0918 489 4762002 lantt@saigonnewport.com.vn
2Bùi Quang HuyPhó Phòng0937 083 6382003 huybq2@saigonnewport.com.vn
V. Phòng Tổ chức-Hành chính   
1Trần Thị Việt NgaPhó Phòng0989 345 5672033 ngattv@saigonnewport.com.vn
2Lê Xuân CườngPhó Phòng0902 340 8662075 cuonglv@saigonnewport.com.vn
3Đàm Thị Mỹ NhungVăn thư0944 062 0742043 vanthu.tchp@saigonnewport.com.vn
4Lễ tân  2044  
5Bếp công nhân  2035  
VI. Quân sự bảo vệ (SNP)   
1Trung tâm an ninh  2036  
2Chốt Cổng A 3780 14352037  
3Nguyễn Văn AnĐội trưởng0908 196 390  annv@saigonnewport.com.vn
4Nguyễn Hữu HưngĐội Phó0982 761 177  hungnh@saigonnewport.com.vn
5Đinh Văn ChángĐội Phó0983 994 656  changdv@saigonnewport.com.vn
VII. Tiếp vận Hiệp Phước   
1Nguyễn Hữu TúyPGĐ0945 737 278   
2Hotline 0989 279 159  tiepvan.tchp@saigonnewport.com.vn
3M & R container rỗng khô    repair.tchp@saigonnewport.com.vn​